Održan je informativni okrugli sto sa zvaničnicima opštine Orahovac

Orahovac, 4 Maj 2022

 

Na zahtev opštine Orahovac i uz podršku OEBS-ovog Odeljenja za demokratizaciju, Agencija za informacije i privatnost je održala informativno predavanje za opštinsko osoblje u vezi sa razmatranjem zahteva za pristup javnim dokumentima.

U ime Agencije za informacije i privatnost, na temu ‘Unapređenje pristupa javnim dokumentima i interne komunikacije u opštini Orahovac’, predavanje je održao  G. Jeton Arifi, direktor Odeljenja za pristup javnim dokumentima.

Tokom ovog okruglog stola, učesnici su imali priliku da kroz interaktivni pristup dobiju praktične savete i informacije o tome kako komunicirati sa građanima, kako pregledati zahteve za pristup javnim dokumentima i kako organizovati donošenje odluka na opštinskom nivou po ovim zahtevima.

Za učesnike je Agencija, preko predstavnika OEBS-a, prethodno podelila niz pratećih dokumenata koji značajno olakšavaju proces razmatranja i odlučivanja po zahtevima za pristup javnim dokumentima.

https://www.vudols.com