Agencija za Informisanje i Privatnost potpisala Ugovor o saradnji sa Akademijom Pravde

Poverenica Agencije za Informacije i Privatnost gđa. Sogojeva – Dermaku Iizvršni Direktor Akademje Pravde, g. Fejzulahu, potpisati Sporazum o Saradnji u cilju koordinacije aktivnosti dve institucije koje vode, na polju unapređenja pitanja od zajedničkog interesa.

Ovaj sporazum o saradnji fokusira se na obuku sudija, državnih tužilaca Republike Kosova, kao i obuku sudskog i tužilačkog administrativnog osoblja u vezi sa praktičnom primenom Zakona o Zaštiti Ličnih Podataka i Zakona o Pristupu Javnim Dokumentima. Sprovođenjem ovog sporazuma, dve institucije očekuju da će moći da pomognu odgovornim službenicima u pravosudnom i tužilačkom sistemu u pravilnom vođenju registara i podataka u skladu sa relevantnim zakonima.

 

Poverenica za Informacije i Privatnost, gđa. Sogojeva – Dermaku se zahvalila izvršnom direktoru g. Fejzulahu za implementaciju ovog sporazuma o saradnji i istakao svoja očekivanja u budućnosti.

https://www.vudols.com