Poverenica Sogojeva-Dermaku sastala se sa predsednicom Ustavnog suda gđ-om. Gresa Caka- Nimani

Priština, 08 decembar 2021

Poverenica za informacije i privatnost, gđa. Krenare Sogojeva-Dermaku, se dočekala na sastanku od Predsednice Ustavnog suda gđe. Gresa Caka-Nimani

 

Dosadašnji rad Agencije za informacije i privatnost, izazovi za njeno ponovno funkcionisanje, kao i prioriteti u radu u narednoj godini, bile su među temama o kojima se razgovaralo na zajedničkom sastanku.

Poverenica Sogojeva-Dermaku je, sa posebnim naglaskom, obavestila predsednicu Caka-Nimani o obavezama koje proizilaze iz dva osnovna zakona čiju primenu AIP je ovlašćena da prati; Zakon o zaštiti ličnih podataka i Zakon o pristupu javnim dokumentima. Takođe na ovom sastanku razgovaralo se o njihovimm usklađivanjem u novim zakonima koji su na snazi.

 

S druge strane, predsednica gđa. Caka Nimani je sa svoje strane potvrdila posvečenost Ustavnog suda za podršku i međuinstitucionalnu saradnju u bliskoj budućnosti, kao i nastavak podrške za AIP u njihov rad na jačanju vladavine prava i dostizanju međunarodnih standarda u oblasti ljudskih prava.

https://www.vudols.com