Okrugli Sto o Izveštavanju Javnih Institucija u Agenciji za Informacije i Privatnost

Prizren, 07 decembar 2021

Pod pokroviteljstvom OEBS-a, Agencija za Informacije i Privatnost je održala okrugli sto sa predstavnicima šest opština Regiona Prizrena na temu “Unapređenje Izveštavanja o Zahtevima za Pristup Javnim Dokumentima“.

Službenici iz informativnih kancelarija opština: Prizren, Dragaš, Mamuša, Orahovac, Suva Reka i Mališevo, imali su priliku da dobiju detaljne informacije o načinu godišnjeg izveštavanja od g. Jeton Arifi, Direktor Departmana za Pristup Javnim Dokumentima u AIP.

Ovaj okrugli sto je okupio predstavnike civilnog društva, kao što su: NVO ‘Ec Ma Ndryshe’ i NVO ‘KDI’ koji deluju u regionu Prizrena, koji su, između ostalog, odvili svoje izazove u primeni prava na pristup javnim dokumentima u vezi sa opštinama ovog regiona.

 

 

Kancelarija za Javnu Komunikaciju

AIP / info.aip@rks-gov.net

https://www.vudols.com