Poverenica za Informacije i Privatnost sastala se sa guvernerom Centralne Banke

7 mart, Priština

U okviru institucionalnih aktivnosti, poverenica za informacije i privatnost, gđa Krenare Sogojeva – Dermaku sastala se sa guvernerom Centralne Banke g-dinom Fehmijem Mehmetijem gde su razgovarali o unapređenju saradnje i koordinaciji zajedničkih aktivnosti u okviru nadležnosti i zakonskih ovlašćenja Agencije za informacije i privatnost i Centralne banke, sa posebnim naglaskom na pitanja u vezi sa nadzorom kompanija, kontrolora i obrađivača ličnih podataka koji posluju u Republici Kosovo.

Dogovorili su se da uspostave mehanizme koordinacije koji će biti u stalnoj komunikaciji o pitanjima od zajedničkog interesa u sprovođenju zakona, sprovođenju konsultacija, i održavanju sastanaka na kojima će se razmatrati pitanja značajna u vršenju mandata i nadležnosti i ovlašćenja koje poseduju Agencija za Informacije i Privatnost i Centralna Banka

https://www.vudols.com