Obaveštenje – Agencija za Razvoj Poljoprivrede Kažnjena zbog Kršenja Privatnosti  

Priština, mart 2022

 

Agencija za Informacije i Privatnost dana 27.01.2022 primio informaciju da je Agencija za Razvoj Poljoprivrede (ARP) na svojoj zvaničnoj internet stranici objavila spiskove sa ličnim podacima subjekata podataka (fermera), bez njihovog pristanka, uključujući ime, prezime, lični broj, mesto stanovanja, itd.

 

Po okončanju postupaka provere/inspekcije, Agencija je konstatovala da je ARP objavljivanjem ovih podataka obradila podatke o ličnosti suprotno čl. 4. i 5. ZZLP-a, te je time izvršio kršenje iz člana 92. stav 1. Zakona Br. 06/L-082 o Zaštiti Ličnih Podataka.

 

Agencija za Razvoj Poljoprivrede putem objavljivanja spiskova fermera korisnika na svom zvaničnom sajtu ovih spiskova koji sadrže lične podatke, gde je pored imena i prezimena, mesta stanovanja, itd. objavio i lični broj. Agencija je ovim postupkom narušila privatnost nosioca podataka, jer je izložila/otkrila jedinstvene podatke fizičkog lica u mreži (internetu), u kojoj imaju pristup neograničeni broj posetilaca.

Zakon Br. 06/L-082 o Zaštiti Ličnih Podataka je predvideo za svaki kontrolor, obrađivača ličnih podataka, da zakonito obrađuje podatke, suprotno Agenciji za Informacije i Privatnost, na osnovu zakonske nadležnosti dužan je da preduzme odgovarajuće radnje i mere do izricanja novčane kazne za nepoštovanje odredbi predviđene zakonom.

Stoga, Agencija za Informisanje i Privatnost je odlukom Br. 15/22 od 28.02.2022. godine izrekla prekršajnu kaznu Agenciji za Razvoj Poljoprivrede zbog nezakonite obrade ličnih podataka.

U cilju razjašnjenja mišljenja, u svakom slučaju kada AIP utvrdi da je kontrolor ili obrađivač podataka objavio podatke subjekata bez pribavljanja saglasnosti Strane izriče novčanu kaznu, čak i ako su ti podaci uklonjeni ili izbrisani nakon što se kršenje utvrdi.

https://www.vudols.com