MEDIJSKI IZVEŠTAJ

Agencija za informacije i privatnost tokom 2021. godine, odnosno sa početkom vršenja pune zakonske nadležnosti i ovlašćenja od jula meseca, sprovodila je aktivnosti na sprovođenju Zakona Br. 06 / L-081 o pristupu javnim dokumentima i Zakona Br. 06 /L-082 o zaštiti podataka o ličnosti, sa fokusom na:

 

Izrada i usvajanje podzakonskih akata za sprovođenje Zakona o pristupu javnim dokumentima i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

 

 • Usvajanje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji.
 • Izrada propisa koji se odnose na postupke rešavanja pritužbi u stubu pristupa i zaštite, način vršenja uvida i kontrole, arhiviranje i vođenje arhivske dokumentacije, vođenje evidencije i izveštavanje o pristupu javnim dokumentima, međunarodni prenos ličnih podataka, uključujući vodič za proaktivno objavljivanje javnih isprava.
 • Izradu standardnih obrazaca za prijavu kršenja prava na informacije i privatnost, uz ekspertizu koju je obezbedila Kancelarija Saveta Evrope u Prištini.

Promovisanje slobode informisanja i prava na privatnost

 

 • Realizacija ciklusa obuke za praktičnu primenu Zakona o pristupu javnim dokumentima za službena lica odgovorna za pristup javnim dokumentima centralnih i lokalnih institucija oko 120 polaznika i praktična primena Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za njegovu zaštitu službena lica podaci javnih institucija i privatnih kontrolora koji se smatraju glavnim obrađivačima podataka, kao što su bankarski sektor i sektor osiguranja oko 135 učesnika. Ovi treninzi su takođe pružili studije slučaja koje su pregledali predstavnici civilnog društva i novinarske zajednice, a podržane od strane nemačke organizacije GIZ.
 • Realizacija projekta obeležavanja Međunarodnog dana pristupa univerzalnim informacijama, praćena informativno-promotivnim aktivnostima tokom cele nedelje u sedam najvećih opština Kosova, koje su uključivale:
 • statističko istraživanje sa građanima sedam regiona o njihovom poznavanju prava na pristup javnim dokumentima;
 • okrugli sto sa gostima iz javnih institucija, civilnog društva, novinarstva i međunarodnih organizacija;
 • Promovisanje prava na uvid i neposredno obaveštavanje građana o postupcima za ostvarivanje prava na uvid u javna dokumenta, kroz nastupe u televizijskim emisijama.

 

 • Održavanje pet regionalnih radionica u oblasti zaštite ličnih podataka sa javnim zvaničnicima kosovskih opština iz Odeljenja za obrazovanje, zdravstvo, katastar i ljudske resurse. Ove radionice, koje su pružile informacije o praktičnoj primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti za oko 80 opštinskih službenika, sprovedene su uz podršku OEBS-a.

 

 

Nadzor nad sprovođenjem zakona o pristupu javnim ispravama

 

U ovom periodu u AIP je primljeno 137 (sto trideset sedam) pritužbi, od kojih je 110 sto deset) rešeno u zakonskim rokovima, dok je 27 (dvadeset sedam) u postupku razmatranja.

 

Takođe, dat je 31 (trideset jedan) pravni savet za sprovođenje Zakona o pristupu javnim dokumentima.

 

Nadzor nad sprovođenjem zakona o zaštiti podataka o ličnosti

 

U oblasti zaštite podataka, AIP je vršio nadzor nad sprovođenjem zakona o zaštiti podataka o ličnosti kroz razmatranje pritužbi i zahteva građana, javnih institucija i privatnog sektora, jer zbog ograničenih kapaciteta nije realizovao inspekcijski nadzor po službenoj dužnosti.

Broj obrađenih predmeta u ovom periodu, uglavnom koji se odnose na obradu ličnih podataka putem sistema za nadzor kamera, obradu podataka javnih funkcionera, pristup podacima subjekata, obradu podataka za direktni marketing, uključujući međunarodni transfer, je:

 • 22 (dvadeset dva) – zahtev za pravni savet.
 • 35 (trideset pet) – žalbi, od kojih je 18 riješeno, a 17 sve tri su u postupku razmatranja.
 • 3 (tri) – zahtev za odobrenje međunarodnog prenosa ličnih podataka.

 

Regionalna saradnja

 • Učešće Poverenika za informacije i privatnost na Regionalnom forumu „Inicijative 2020“ kojim predsedava Republika Slovenija, u cilju razmene regionalnih znanja i iskustava između zemalja za rešavanje konkretnih slučajeva u primeni prava na pristup javnim dokumentima. Konferenciji su prisustvovali čelnici odgovarajućih vlasti Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Makedonije.

 

 • Pokretanje procedure za pregovaranje memoranduma o saradnji sa nadležnim organima Republike Hrvatske i Republike Slovenije.

Shkarko dokumentin (PDF)

https://www.vudols.com