Sprovođenje Zakona o Pristupu Javnim Dokumentima za 2021 godinu – Izvještavanje Javnih Institucija u Agenciju za Informacije i Privatnost

U skladu sa Zakonom o pristupu javnim dokumentima 06/L-081, au cilju obezbeđivanja potpune transparentnosti rada, javne ustanove su dužne da Agenciji za informacije i privatnost dostave godišnji izveštaj sa brojem predmeta u kojima javna ustanova odobrila uvid, broj slučajeva u kojima je javna ustanova odbila pristup dokumentima, kao i razlozi za ova odbijanja. Agencija za informacije i privatnost je u infografiki u prilogu predstavila sažetak izveštaja javnih institucija u cilju prezentovanja primene Zakona.
https://www.vudols.com