Agencija zabranjuje video nadzor preduzeća u Prištini

Priština, 18.03.2022

Agencija za Informacije i Privatnost (AIP), u okviru nadzora nad sprovođenjem Zakona Br. 06/L-082 o Zaštiti Ličnih Podataka, izvršila je po službenoj dužnosti inspekciju nad velikim brojem kontrolora (59 biznisa), u vezi sa zakonitost obrade ličnih podataka, preko sistema video nadzora.

Inspektori Agencije tokom inspekcijskog nadzora utvrdili da su većina kontrolora primenjivala nadzor kamerom suproto Zakona o Zaštiti Ličnih Podataka, ne ispunjavajući kriterijume propisane zakonom.

U svim slučajevima u kojima je utvrđeno da je kontrolor postavio sistem video nadzora u suprotnosti sa zakonskim odredbama, Agencija je donela rešenje o privremenom obustavljanju obrade ličnih podataka putem video nadzora i uništavanja podataka prikupljenih putem ovog sistema, do datuma od prijema odluke. Video nadzor može početi nakon ispunjavanja kriterijuma iz Zakona o Zaštiti Ličnih Podataka. U svakom slučaju, kada isti kontrolori instaliraju sistem video nadzora, a ne ispunjavaju zakonske kriterijume, protiv njih će biti preduzete mere sankcionisanja, odnosno novčana kazna.

U ovom slučaju, AIP poziva sve kontrolore (javne i privatne) koji primenjuju video nadzor, da to učine prema kriterijumima Zakona Br. 06/L-082 o Zaštiti Ličnih Podataka.

https://www.vudols.com