Agencija završava aktivnosti nedelje informacija

Priština, 04. oktobar 2021

U periodu od 28. septembra do 1. oktobra 2021. godine, Agencija za informacije i privatnost, u bliskom partnerstvu sa predstavnicima civilnog društva, sprovela je različite terenske aktivnosti informativnog karaktera o pravu na pristup javnim dokumentima.

Prvi put uspostavljajući tradiciju obeležavanja Međunarodnog dana univerzalnog pristupa informacijama u našoj zemlji, Agencija je 28. septembra 2021. godine započela svoje četvorodnevne aktivnosti organizovanjem okruglog stola sa predstavnicima civilnog društva, novinarske zajednice, Skupštine, Institucije ombudsmana, Saveta Evrope i Nemačke Organizacija GIZ.

Istog dana i u naredna tri dana zaredom, zaposleni u AIP-u i predstavnici nevladinih organizacija (FOL, BIRN, IKD, INPO, Syri i Vizionit, Ec ma Ndryshe, CBM, YMCA, CIVIKOS, KCIC) sproveli su promotivne aktivnosti sa građanima u vezi njihovih prava na pristup javnim dokumentima, sprovođenje, istovremeno, ankete o njihovom znanju o ovom pravu u glavnom gradu i ostalih šest najvećih gradova u zemlji.

Komesarka, gospođa Krenare Sogojeva Dermaku, tokom zatvaranja okruglog stola 28. septembra s pravom je izjavila da će građanima sada biti lakše, kako je nazvan slogan nedavno završene nedelje informisanja.

https://www.vudols.com