Uvodnik za Međunarodni dan Univerzalnog Pristupa Informacijama

SADA JE LAKŠE – PRISTUP INFORMACIJAMA

Piše: Krenare Sogojeva Dermaku

Ostvarivanje prava na pristup informacijama – bezbednost građana, vrednost za državu i demokratija.

Funkcionisanje Agencije za informacije i privatnost označava početak nadzora nad sprovođenjem Zakona o pristupu javnim dokumentima, koji s jedne strane povezuje obavezu javnih institucija da budu otvorene za javnost, i garantuje pravo građanima, s druge strane, pristup informacijama.

Uprkos dosadašnjim percepcijama unutar javnih institucija da procedure za pristup javnim dokumentima mogu opteretiti njihovu administraciju, sprovođenje ovog prava građana dokazuje opredeljenost države da poštuje, između ostalog, pravo građana da saznaju više i da se osećaju kao deo aktivnosti bilo koje javne institucije. Štaviše, obaveza je javnih institucija da bilo koji javni dokument koji je proizveden, primljen, zadržan ili revidiran objavi u elektronskoj formi na svojoj službenoj veb stranici, bez obzira na zahtev osobe za pristup.

Kako bi se obezbedio lakši pristup informacijama, po prvi put na Kosovu, poverenik za informacije i privatnost je dobio mandat, kao nezavisno telo u okviru Agencije i koje funkcioniše kao žalbeni organ za građane, kada se ovo pravo negira od strane javne institucije.

Ostvarivanje zakonskih ovlašćenja Agencije kao organa za žalbu građanima vrši se korišćenjem obavezujućih mehanizama, odnosno izricanjem novčanih kazni i efektivnim nadzorom javnih institucija u primeni pravnih normi za pristup javnim dokumentima. Uprkos postojećim preprekama, koje su, između ostalog, povezane sa nedostatkom ljudskih i budžetskih resursa, Agencija je, za kratko vreme, uspela da izradi prve neophodne podzakonske akte za svoje funkcionisanje, prilagodila je svoju unutrašnju organizaciju da funkcioniše nezavisno i efikasno nastavlja svoje ulaganje u dvoslojnu mrežu službenika javnih institucija radi povećanja transparentnosti.

U cilju senzibilizacije javnog mnjenja za sprovođenje najlakšeg načina njihovog prava na pristup javnim informacijama, a istovremeno i podizanja svesti javnih institucija da ne negiraju ovo ustavno i zakonsko pravo, Agencija za informacije i privatnost po prvi put će obeležiti Međunarodni dan univerzalnog pristupa informacijama, 28. septembra, koji je kao takav proglašen Rezolucijom UNESCO -a 2015. godine, da se tradicija nastavlja svake godine, kao što to rade sve zemlje demokratskog sveta.

Građani Kosova tokom cele nedelje (28. septembar – 1. oktobar) imaće priliku da se detaljnije informišu o tome koja su prava zagarantovana Zakonom o pristupu javnim dokumentima, a posebno o načinu podnošenja žalbe u slučajevima odbijanja pristupa. Do ovih informacija moći će doći putem medija, koji će pratiti aktivnosti Agencije i nevladinih organizacija na trgovima glavnog grada i šest najvećih gradova u zemlji ili čak direktno, postajući deo anketa koje će se odvijati u ovim javnim prostorima vezanim za ovu temu.

Jačanje prava na informacije pokazatelj je funkcionisanja demokratije u jednoj zemlji. Moj glavni cilj, kao komesarke, ostaje da obezbedim ostvarivanje prava na pristup javnim dokumentima. Stoga, sada sa lakšim pristupom informacijama, lakše se ostvaruje pravo na saznanje. Da bi to postigli, građani Kosova imaju druga vrata, nova, otvorena.

(Autor je Komesarka Agencije za informacije i privatnost)

https://www.vudols.com