Komesar Agencije za Informacije i Privatnost predstavlja Kosovo na Forumu „Inicijativa 2020“ na Bledu u Sloveniji

Bled, 4. oktobar 2021

Na poziv sekretarijata Foruma „Inicijativa 2020“, koji svake godine okuplja žalbene organe zemalja bivše Jugoslavije, gđa. Krenare Sogojeva Dermaku danas je, tokom rada na drugom po redu sastanku ovog foruma, predstavila temu „Izazovi razmatranja žalbi Agencije za informacije i privatnost”.

 

 

 

 

Vredno je napomenuti da se organizacija sastanaka ovog foruma vrši po principu rotacije između organa članica, koji se ove godine, pored unapred utvrđenih tema svakog organa, fokusiraju na modalitete organizacije i funkcionisanja ovog foruma u naredne godine. Mesec oktobar svake godine simbolizuje razmenu iskustava nadležnih organa u garantovanju pristupa javnim dokumentima.

https://www.vudols.com