AGENCIJA ZA INFORMACIJE I PRIVATNOST (AIP) I AGENCIJA PROTIV KORUPCIJE (APK) SE OBAVEZUJU DA SARAĐUJU U GARANTUJU PRAVA GRAĐANA NA INFORMISANJE I INFORMISANJE

Priština, 21 mart 2022,

 

Poverenica za Informacije i Privatnost, gđa. Krenare Sogojeva Dermaku, primila je danas na sastanku Direktora Agencije Protiv Korupcija gdin. Yll Buleshkaj, da razgovaraju o mogućnosti saradnje između AIP-a i APK-a, u povećanju transparentnosti i odgovornosti javnih institucija u sprečavanju i suzbijanju korupcije.

Poverenica za informacije i privatnost je upoznla direktora APK-a, o postupanju i odlukama AIP-a tokom praćenja sprovođenja Zakona o Pristupu Javnim Dokumentima i Zakona o Zaštitu Ličnih Podataka, i naglasila da je neophodna međuinstitucionalna saradnja za striktno poštovanje zakonskog okvira koji se odnosi na odgovornost i transparentnost i paralelno garantovanje zaštita ličnih podataka.

S druge strane, Direktor APK-a, gdin.Buleškaj rekao je da prioritet u realizaciji delokruga Agencije Protiv Korupcije u prevenciji i borbi protiv korupcije transparentnost i odgovornost institucije, a posebno saradnja sa medijima i nevladinim organizacijama, uvek u zakonskim okvirima, održavanje i pažljivo rukovanje poverljivosti slučajeva i informacija koje su garantovane zakonom.

Na sastanku dva lidera nezavisnih institucija razgovarano je o procesu prijavljivanja imovine i Direktor APK-a gdin. Yll  Buleshkaj je rekao da je to u pogledu o primeni zakona o zaštiti podataka o ličnosti, povodom objavljivanja deklaracije o imovini za oko 5000 visokih javnih zvaničnika, APK će delovati sa maksimalnom preciznošću da sačuva lične podatke subjekata koji deklarisaju tokom objavljivanja deklaracije o imovini, kako je definisano važećim zakonom.

Dvojica čelnika institucija dogovorili su se za međusobnu saradnju u sprovođenju zakona koji spadaju u nadležnost sprovođenja i praćenja obe nezavisne institucije.

https://www.vudols.com