Agencija za informisanje i privatnost potpisuje Memorandum o razumevanju za podršku i saradnju sa Kosovskom policijom

Poverenica Agencije za informacije i privatnost gđa. Sogojeva – Dermaku i generalni direktor Kosovske policije g. Mehmeti, potpisati Memorandum o razumevanju za podršku i saradnju u cilju pružanja podrške Policije i međusobne saradnje između Policije i Agencije u okviru svog delokruga, u cilju sprovođenja Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u skladu sa odredbama Zakona o policiji.

Ovaj sporazum o saradnji fokusira se na razmenu stručnosti, iskustava, kao i dobrih praksi u sprovođenju inspekcija i kontrola, kojima se obrađuju podaci o ličnosti; zajednički radni sastanci u skladu sa potrebama i kontekstom konkretnih postupaka postupanja i evaluacije žalbi, kao i kategorizacija slučajeva policijske pratnje; kao i saradnju dve institucije u organizovanju obuka o zaštiti podataka o ličnosti za policijske službenike koji vode registre (baze podataka) sa ličnim podacima i obuka za inspekcijske službenike Agencije.

Poverenica za informacije i privatnost, gđa. Sogojeva – Dermaku se zahvalila generalnom direktoru g. Mehmeti za implementaciju ovog Memoranduma o razumevanju za podršku i saradnju i istakla njena očekivanja za budućnost.

.

https://www.vudols.com