Agencija za informisanje i privatnost je deo Radne grupe za izradu Nacrta zakona o centralnom sistemu dokazivanja u krivičnom postupku.

Za više informacija pratite sledeće vesti iz Ministarstva pravde:
“Održava se radionica Radne grupe za izradu Nacrta zakona o centralnom sistemu dokazivanja.
Ministarstvo pravde organizovalo je trodnevnu radionicu za izradu nacrta Zakona o centralnom sistemu dokazivanja krivičnih dela, koji donosi niz novina i pogodnosti za građane Republike Kosovo koji, osim što mogu da dobiju sertifikate na mreži, takođe mogu ostvariti svoja prava na reparaciju iz kaznene evidencije, odnosno na pravnu i sudsku rehabilitaciju u skladu sa zakonskim rokovima.
Takođe, ovim Nacrtom zakona biće omogućeno automatsko obračunavanje sa kaznene evidencije za sve građane koji su dostigli period rehabilitacije, odnosno obračun sa kaznene evidencije.
Radionicu i proces izrade Nacrta zakona podržava projekat Evropske unije EUKOJUST, a prisustvuju joj predstavnici nadležnih institucija i međunarodni partneri.
Nakon izrade Nacrta zakona od strane Radne grupe, on će biti obrađen na konsultacije, gde Ministarstvo pravde pozdravlja komentare i predloge zainteresovanih strana.”
https://www.vudols.com