Agencija za Informacije i Privatnost obavezuje Tužilački Savet da omogući pun pristup bodovanju u vezi sa izborom Glavnog Državnog Tužioca

Agencija za Informacije i Privatnost, nakon razmatranja žalbe koju je Kosovski Institut Pravde podneo protiv Tužilačkog Saveta Kosova, na osnovu Zakona o Pristupu Javnim Dokumentima, obavezala je TSK da omogući pristup dokumentima o konačnom bodovanju svih članova panel za ocenjivanje za svakog kandidata za glavnog državnog tužioca, kao i pojedinačno bodovanje koje daje svaki član komisije za ocenjivanje, zajedno sa obrazloženjem za svaku kategoriju bodovanja.
https://www.vudols.com