Agencija je započela obuke o slobodi informacija i privatnosti

Priština, 13. septembar 2021.

Uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju „GIZ“, Agencija za informacije i privatnost je započela novi ciklus obuka za službenike javnih institucija kao i onih iz privatnog sektora.

Jednodnevne obuke, koje su počele tokom treće nedelje avgusta, usredsređene su na dva modula: Primena u praksi Zakona o pristupu javnim dokumentima i Primena u praksi Zakona o zaštiti ličnih podataka.

U ovaj ciklus obuka biće obuhvaćeno oko 300 službenika u oba modula. Za razmenu informacija, iskustva i stručnosti sa polaznicima ovih obuka, Agencija, finansijski podržana od strane nemačkog „GIZ“-a, u svojstvu trenera, angažovala je domaće stručnjake i poznavaoce obeju oblasti iz civilnog društva.

Projekat obuke je počeo 23. avgusta i očekuje se da će biti završen do kraja septembra.

Polaznici jednodnevne obuke dobiće odgovarajuće sertifikate za pohađani modul, koji dokazuje zadovoljavajući nivo znanja iz oblasti pristupa javnim dokumentima ili oblasti zaštite ličnih podataka.

Organizovanje jednodnevnih obuka je izvršeno u skladu sa vladinim merama bezbednosti za zaštitu od mogućeg širenja virusa SARS-CoV-2.

https://www.vudols.com