Obeležavanje Međunarodnog Dana Univerzalnog Prava na Pristup Informacijama

Agencija za informacije i privatnost (AIP), povodom Međunarodnog Dana Univerzalnog Prava na Pristup Informacijama, koji se obeležava 28. septembra, počinje informativnu nedelju s motom “Sada lakše”, koja će biti obeležena aktivnostima u sedam opština na Kosovu.

Ova inicijativa Agencije za informacije i privatnost i devet organizacija civilnog društva (IKD, FOL, CIVIKOS, INPO, EC më ndryshe, CBM, KCIC, YMCA i Syri i Vizionit) ima za cilj samo informisanje građana o njihovim pravima na pristup javnim dokumentima, ovo pravo je garantovano Ustavom Republike Kosovo i Zakonom o pristupu javnim dokumentima.

 

Planirane aktivnosti tokom Nedelje informacija:

 

Priština, 28. septembar 2021

 

Okrugli sto o temama:

 

  • Sloboda informacija pod nadzorom Agencije za informacije i privatnost (AIP – 10 min);
  • Tehnologija u službi slobode informacija (NVO – 10 min); TBC
  • Izazovi u ostvarivanju prava na pristup javnim dokumentima (Novinarstvo i nevladine organizacije – 10 min); TBC
  • Zakon o pristupu javnim dokumentima – prednosti i nedostaci (NVO „IKD“ – 10 min);
  • Posebni slučajevi zabranjenog pristupa (NVO „FOL“ – 10 min);

 

Promotivne / informativne aktivnosti:

 

Utorak, 28. septembra 2021

 

Priština

 

Vreme: 11:00 – 14:00

Lokacija: Trg „Zahir Pajaziti“ i „Trg Skenderbeu“, Priština – NVO FOL, IKD, CIVKOS

 

Sreda, 29. septembra 2021

 

Peć

 

Vreme: 11:00 – 13:00

Lokacija: Gradski trg u blizini hotela „Dukagjini“, Peć – NVO „SIRI I VIZIONIT

 

Mitrovica

 

Vreme: 12:00 – 14:00

Lokacija: Gradski trg, Mitrovica – NVO „CMB“ MITROVICA

 

Četvrtak, 30. septembar 2021

Promotivna / informativna aktivnost

 

Prizren

 

Vreme: 11:00 – 13:00

Lokacija: Gradski trg – Shadervan, Prizren – NVO „EC MA NDRYSHE“

 

Đakovica

 

Vreme: 12:00 – 14:00

Lokacija: Gradski trg ispred hotela „Paštrik“, Đakovica – NVO „YMCA“

 

Petak, 01. oktobra 2021

 

Uroševac

 

Vreme: 11:00 – 13:00

Lokacija: Trg „Adem Jashari“, Uroševac – NVO „INPO“ na Trgu Uroševac

 

Gnjilane

 

Vreme: 12:00 – 14:00

Lokacija: Trg Rexhep Mala, Gnjilane – NVO „KCIC“ na trgu Gnjilane

 

U svim ovim aktivnostima biće prisutna poverenica za informacije i privatnost, gđa. Krenare Sogojeva Dermaku

https://www.vudols.com