Poverenica za informacije i privatnost sastala se sa šefom Kancelarije Saveta Evrope i menadžerkom projekta JUFREX

Poverenica za informacije i privatnost gđa Krenare Sogojeva Dermaku primila je u četvrtak na sastanku šefa Kancelarija Saveta Evrope, g. Frank Power i menadžerku projekta JUFREX, gđu Gresa Musliu. Tokom ovog sastanka gđa Sogojeva Dermaku zahvalila im se na poseti i upoznala goste sa radom AIP-a, ciljevima koje ima, o njenoj ulozi, i kako ona vidi saradnju sa Savetom Evrope.

  1. Power i gđa Musliu su izrazili zahvalnost gđi Sogojeva Dermaku na sastanku na kojem su istaknuti standardi i instrumenti Saveta Evrope u različitim pitanjima, kao što su pristup javnim i dokumentima i zaštita ličnih podataka. Ujedno, oni su obećali da će podržati Kancelariju poverenice za informacije i privatnost na osnovu gore navedenih standarda.

Obe strane očekuju dugu i plodnu saradnju između dve institucije.

https://www.vudols.com