U organizaciji Ambasade SAD danas je održana Radionica o unapređenju pristupa javnim dokumentima

Pod pokroviteljstvom Ambasade SAD, posebno sa Kancelarijom za razvoj, pomoć i obuku tužilaštava u inostranstvu, danas je održana radionica o poboljšanju pristupa javnim dokumentima. Deo panela za diskusiju bili su i komesar Agencije za informacije i privatnost, gospođa Krenare Sogojeva-Dermaku, i stalni pravni savetnik Američke ambasade, gospodin Majkl Grant.

Sa druge strane, učesnici ove radionice bili su predstavnici tužilaca i sudova, kao i civilnog društva. Stoga su važan deo ove diskusije bili izazovi civilnog društva u pristupu javnim dokumentima, ali i izazovi institucija da obezbede pristup i nedostatak internih propisa za klasifikaciju dokumenata. Poverenik je ovom prilikom upoznao prisutne o radu i organizaciji IPA, kao i obavezama koje za predmetne institucije proističu iz Zakona br. 06 / L-081 o pristupu javnim dokumentima, naglašavajući svrhu Agencije, a to je praćenje ovog zakona.

Stalni pravni savetnik, g. Michael Grant, zahvalio se Komesaru na datim pojašnjenjima i istakao da su ovakve radionice veoma neophodne za povećanje saradnje institucija sa civilnim društvom, odnosno sa svim građanima Republike Kosovo.

https://www.vudols.com