OPŠTINA GRAČANICA SPROVODI ODLUKU AGENCIJE ZA INFORMACIJE I PRIVATNOST

Priština, 26.05.2022

Opština Gračanica, u roku utvrđenom Odlukom Br. 100/2022, od 20.04.2022, izdata od strane Agencije za Informacije i Privatnost, u vezi sa zakonitošću obrade podataka o ličnosti putem sistema za video nadzor na javnim prostorima, sprovela je preporuke AIP-a i saopštila da ceo ovaj sistem je prebačen u Policiju Kosova, odnosno u Policijsku stanicu u Gračanici, u cilju povećanja javne bezbednosti. Ceo proces prenosa ovog sistema obavljen je u prisustvu zvaničnika AIP-a.

Agencija za informisanje i privatnost čeka sprovođenje i drugih odluka donetih za opštine na koje je već izvršila inspekcijski nadzor, a nastavlja inspekcijski nadzor i u drugim opštinama u cilju nadzora nad sprovođenjem Zakona Br. 06/L-082 o Zaštiti Ličnih Podataka.

https://www.vudols.com