Statistika Odjeljenja za pristup javnim dokumentima za trogodišnji period septembar 2021. – septembar 2023.

Nedelja pristupa javnim dokumentima

“Zajedno da ojačamo transparentnost.”

 

PRISTUP JAVNIM DOKUMENTIMA

 

Izveštaj sa Rezimeom

Septembar 2021- Septembar 2023.

 

Agencija za Informacije i Privatnost iznosi statističke podatke u vezi sa brojem, profilom podnosilaca žalbe, institucijama protiv kojih su podnete žalbe u Agenciji za Informacije i Privatnost radi ostvarivanja prava na pristup javnim ispravama u periodu od tri godine, odnosno od 01. septembra 2021. do 01. septembra 2023. godine.

 

Period septembar 2021 – septembar 2022.

U periodu od godinu dana [od 01. septembra 2021. do 01. septembra 2022] ukupan broj žalbi, protiv svih javnih institucija, dostigao je cifru od tri stotine i četrdeset osam (348) žalbe.

 

Devedeset šest (96) žalbe upućeno je Opštinama; devedeset dve (92) žalbe su upućene Nezavisnim Agencijama; sedamdeset devet (79) žalbe su upućene Ministarstvima; dvadeset i sedam (27) žalbe su upućene Kabineta Premijera; devetnaest (19) žalbe upućeno je Tužilačnom Sistemu; petnaest (15) žalbe Pravosudnom Sistemu, jedanaest (11) žalbi upućeno je Kancelariji Predsednika, pet (5) žalbe upućeno je Skupštini Kosova, a četiri (4) žalbe upućene su Kosovskoj Policiji.

 

Od ukupnog broja razmatrenih žalbe, stotinu i trideset šest (136) je zatvoreno izveštajima i konačnim odlukama; stotinu i devet (109) žalbe je zatvoreno nakon prijema obaveštenim pismama Agencije, institucije su obezbedile pristup javnim dokumentima; sedamdeset i osam (78) žalbe je zatvoreno nakon prijema obavezujuće odluke, institucije su obezbedile pristup javnim dokumentima; dvadeset i dve (22) žalbe su zatvorene odlukama o odbijanju, a tri (3) žalbe su zatvorene novčanom kaznom;

 

Sto pedeset jedan (151) žalbe/Nevladine Organizacije (NVO)

 • Pedeset (50) žalbe protiv Opštinama;
 • Trideset i četri (34) žalbe protiv Ministarstva;
 • Dvadeset i četri (24) žalbe protiv Nezavisnih Agencija;
 • Dvanaest (12) žalbe protiv Kabineta Premijera;
 • Šesnaest (16) žalbe protiv Tužilačnog Sistema;
 • Sedam (7) žalbe protiv Pravosudnog Sistema
 • Tri (3) žalbe protiv Kosovske Policije;
 • Tri (3) žalbe protiv Skupštine Kosova;
 • Dve (2) žalbe protiv Kabineta Predsednika.

 

Pedeset i jedna (51) žalba/Medije

 • Dvanaest (12) žalbe protiv Ministarstva;
 • Dve (2) žalbe protiv Opštinama;
 • Trinaest (13) žalbe protiv Kabineta Premijera;
 • Dvanaest (12) žalbe protiv Nezavisnih Agencija;
 • Dve (2) žalbe protiv Tužilačnog Sistema;
 • Dve (2) žalbe protiv Skupštine Kosova;
 • Osam (8) žalbe protiv Kabineta Predsednika.

 

Pojedinci/građani – sto četrdeset šest (146) žalbe

 • Pedeset šest (56) žalbe protiv Nezavisnih Agencija;
 • Četrdeset četri (44) žalbe protiv Opštinama;
 • Trideset tri (33) žalbe protiv Ministarstva;
 • Osam (8) žalbe protiv Pravosudnom Sistemu;
 • Jedna (1) žalba protiv Tužilačkom Sistemu;
 • Dve (2) žalbe protiv Kabineta Premijera;
 • Jedna (1) pritužba protiv Kosovske Policije;
 • Jedna (1) žalba protiv Kabineta Predsednika.

 

Septembar 2022 – Septembar 2023.

U periodu od godinu dana [od 01. septembra 2022. do 01. septembra 2023] ukupan broj žalba, protiv svih javnih institucija je četiri stotine i pedeset tri (453) žalbe.

Od ukupnog broja od četiri stotine i pedeset tri (453) žalbe, stotinu i četrdeset (140) žalba podneto je protiv Opštinama; stotinu i svadeset i četri (124) žalbe protiv Ministarstva; stotinu dvadeset i tri (123) žalbe protiv Nezavisnih Agencija; dvadeset i šest (26) žalbi protiv Pravosudnom Sistemu; četrnaest (14) žalbe protiv Kabineta Premijera; dvanaest (12) žalbe protiv Tužilačkog Sistema: deset (10) žalbe protiv Kosovskoj Policiji, tri (3) žalbe protiv Skupštini i jedna (1) žalba protiv Kabineta Predsednika.

 

Od ukupnog broja razmatranih žalba, tri stotine i četiri (304) žalbe su zatvorene konačnim izveštajima i odlukama, četiri (4) žalbe su zatvorene nakon prijema obaveštenim pisma Agencije, institucije su obezbedile pristup javnim dokumentima; devedeset devet (99) žalbe je zatvoreno nakon prijema obavezujuće odluke, institucije su obezbedile pristup javnim dokumentima; trideset i osam (38) žalbe je zatvoreno odlukama o odbijanju, a osam (8) žalbi je zatvoreno novčanom kaznom.

 

PROFIL PODNOSILACA ŽALBE- / ČETIRI STOTINE PEDESET TRI (453) ŽALBE

Sto trideset šest (136) žalbe/Nevladinih organizacija (NVO)

 • Pedeset jedna (51) žalbe protiv Opštinama;
 • Trideset (30) žalbe protiv Ministarstava;
 • Dvadeset i tri (23) žalbe protiv Nezavisnih Agencija;
 • Četrnaest (14) žalbe protiv Pravosudnom Sistemu;
 • Osam (8) žalbe protiv Kabineta Premijera;
 • Pet (5) žalbe protiv tužilačnog sistema;
 • Tri (3) žalbe protiv Kosovske Policije;
 • Jedna (1) žalba protiv Skupštine Kosova;
 • Jedna (1) žalba protiv Kabineta Predsednika.

 

Šestdeset četiri (64) žalbe/Medije

 • Dvadeset tri (23) žalbe protiv Ministarstva;
 • Devetnaest (19) žalbe protiv Nezavisnih Agencija;
 • Dvanaest (12) žalbe protiv Opštinama;
 • Četri (4) žalbe protiv Kabineta Premijera;
 • Tri (3) žalbe protiv Tužilačkog Sistema;
 • Dve (2) žalbe protiv Kosovske Policije;
 • Jedna (1) žalba protiv Skupštine Kosova.

 

Dvesta pedeset tri (253) pritužbi/drugih interesnih grupa

 • Osamdeset jedan (81) žalbe protiv Nezavisnih Agencija;
 • Sedamdeset sedam (77) žalbe protiv Opštinama;
 • Sedamdeset jedan (71) žalbe protiv Ministarstva;
 • Dvanaest (12) žalbe protiv Pravosudnom Sistemu;
 • Pet (5) žalbe protiv Kosovske Policije;
 • Četri (4) žalbe protiv Tužilačkog Sistema;
 • Dve (2) žalbe protiv Kabineta Premijera;
 • Jedna (1) žalba protiv Skupštine Kosova.

 

UPOREDNE INFORMACIJE ZA GODINE 2021-2023

 • Period (od 01. septembra 2021. do 01. septembra 2022.) ukupan broj pritužbi 348
 • Period (od 01. septembra 2022. do 01. septembra 2023.) ukupan broj pritužbi 453

Razlika – 105 žalbe u porastu

Lokalni nivo (Opštine)

 • Devedeset šest (96) žalbi (01. septembar 2021 – 01. septembar 2022)
 • Sto četrdeset (140) žalbi (01. septembar 2022 – 01. septembar 2023)

Razlika – 44 žalbe u porastu

Ministarstva

 • Sedamdeset devet (79) žalbe (01. septembar 2021 – 01. septembar 2022)
 • Sto dvadeset četiri (124) žalbe (01. septembar 2022 – 01. septembar 2023)

Razlika -45 žalbe u porastu

Nezavisne agencije

 • Devedeset dve (92) žalbe (01. septembar 2021 – 01. septembar 2022)
 • Sto dvadeset (123) žalbe (01. septembar 2022 – 01. septembar 2023. godine)

Razlika -31 žalbe u porastu

Pravosudni sistem

 • Petnaest (15) žalbe (01. septembar 2021 – 01. septembar 2022)
 • Dvadeset šest (26) žalbe (01. septembar 2022 – 01. septembar 2023)

Razlika – 11 žalbe u porastu

Kosovska Policija

 • Četiri (4) žalbe (01. septembar 2021 – 01. septembar 2022)
 • Deset (10) žalbi (01. septembar 2022 – 01. septembar 2023. godine)

Rzlika – 6 žalbe u porastu

Kabinet Premijera

 • Dvadeset sedam (27) žalbi (01. septembar 2021 – 01. septembar 2022)
 • Četiri (14) pritužbe (01. septembar 2022 – 01. septembar 2023)

Razlika – 13 žalbi manje

 

Tužilački Sistem

 • Devet (19) žalbi (01. septembar 2021 – 01. septembar 2022)
 • 12 (12) žalbi (01. septembar 2022 – 01. septembar 2023. godine)

Razlika – 7 žalbi manje

Skupština Kosova

 • Pet (5) žalbi (01. septembar 2021 – 01. septembar 2022)
 • Tri (3) žalbe (01. septembar 2022 – 01. septembar 2023. godine)

Razlika – 2 žalbe manje

Kabinet predsednika

 • Jedanaest (11) žalbe (01. septembar 2021 – 01. septembar 2022)
 • Jedna (1) žalba (01. septembar 2022 – 01. septembar 2023. godine)

Razlika – 2 žalbe manje

PROFIL PODNOSILACA ŽALBE – TRI STOTINE I ČETRDESET OSAM (348) ŽALBI

Nevladine Organizacije

 • Sto pedeset jedan (151) žalbe/Nevladinih Organizacija (01. septembar 2021 – 01. septembar 2022)
 • Sto trideset šest (136) žalbe/Nevladinih Organizacija (01. septembar 2022 – 01. septembar 2023)

Razlika – 15 žalbe manje

Medije

 • Pedeset jedna (51) žalba/ Mediji (01. septembar 2021 – 01. septembar 2022)
 • Šezdeset četiri (64) žalbe/ Mediji (01. septembar 2022 – 01. septembar 2023)

Razlika – 13 žalbe u porastu

Ostale interesne grupe

 • Sto četrdeset šest (146) žalbe/Ostale interesne grupe (01. septembar 2022 – 01. septembar 2023)
 • Dvesta pedeset tri (253) žalbe/Ostale interesne grupe (01. septembar 2022 – 01. septembar 2023)

Razlika – 107 žalbe u porastu

 

Shkarko dokumentin (DOCX)

https://www.vudols.com