Rukovodioci institucija Kosova i Albanije potpisali Sporazum o saradnji na Slobodi Informisanja i Zaštiti Ličnih Podataka

Rukovodioci institucija Kosova i Albanije potpisali Sporazum o saradnji na Slobodi Informisanja i Zaštiti Ličnih Podataka

 

  1. april 2022, Priština

Poverenica Kosovske Agencije za Informacije i Privatnost gđa. Krenare Sogojeva Dërmaku, potpisala je Sporazum o Saradnji sa Poverenikom za Slobodu Informisanje i Zaštitu Ličnih Podataka Albanije g. Besnik Dervishi

Na poziv Poverenika za Slobodu Informisanje i Zaštitu Ličnih Podataka Albanije, g. Besnik Derviši, Poverenica Agencije za Informacije i Privatnost (AIP) Kosova, gđa. Krenare Sogojeva-Dërmaku, boravila u poseti u Tirani. Cilj posete je bio potpisivanje Sporazuma o Saradnji tehničke prirode između dve institucije, koje imaju poseban odnos između njih, ali će zahvaljujući ovom sporazumu biti konsolidovana i dalje razvijena.

Ovaj Sporazum o Saradnji zasniva se na tri glavna stuba: periodičnoj razmeni iskustava i kadrova za povećanje stručnih i administrativnih kapaciteta, u okviru modernizacije zakonodavstva u obe oblasti delovanja prema najnaprednijim evropskim standardima; podrška AIP-u za članstvo u različitim organizacijama, kao što su Međunarodna Konferencija Poverenika za Informacije (ICIC), Evropska Konferencija Organa za Zaštitu Ličnih Podataka (ECDPA), Konsultativni Komitet Saveta Evrope, Konvencija 108 (T-PD)), itd.; kao i u međusobnom priznavanju kao države sa dovoljnim nivoom adekvatnosti zaštite ličnih podataka (adequacy), za održivi razvoj privrede i razmene između dve zemlje.

Tokom sastanka, dva poverenika razgovarali su o mogućnostima realizacije zajedničkih projekata. Oni imaju za cilj jačanje poverenja i svesti građana da ostvare svoja prava, uporedo sa povećanjem transparentnosti i odgovornosti javnih organa i etičke odgovornosti javnih i privatnih rukovalaca/obrađivača.

Poverenici su procenjivali i podelili isti stav da je ovaj Sporazum o Saradnji veoma važan korak u pokretanje nove dinamične faze u bilateralnim odnosima.

Gospođa. Sogojeva Dërmaku primila je na posebnom sastanku Ombudsman Republike Albanije gđa. Erinda Balanca.

https://www.vudols.com