Poverenica za informacije i privatnost gđa. Sogojeva Dermaku sastaje se sa predsednicom gđom. Osmani

Poverenica za informacije i privatnost gđa. Krenare Sogojeva Dermaku održala je uvodni sastanak sa predsednicom Kosova, gđom. Vjosa Osmani.

 Priština, 19. jul

Svrha ovog sastanka bila je upoznavanje predsednika sa stanjem Agencije za informacije i privatnost, izazovima koji je očekuju, ciljevima i mogućom saradnjom između Agencije i Predsjedništva.

Između ostalih, gđa. Sogojeva Dermaku je obavestila gđu. Osmani, za istoriju Agencije, najnovija dešavanja u ovoj instituciji, prioritete, unutrašnju reorganizaciju, kao i za druge projekte koje namerava realizovati u budućnosti.

S druge strane, g. Osmani, čestitajući gđi. Sogojeva Dermaku, zanimala se za nivo privatnosti na Kosovu, kao i za mogućnosti zloupotrebe ličnih podataka i ostvarivanje prava na informacije. Agencija za informacije i privatnost važna je državna institucija, koja štiti nesporno pravo građana zemlje u ove dve oblasti, dodala je ona.

Na kraju ovog sastanka, komisionerka je dobila podršku predsednice, koja je rekla da će „Ova agencija imati podršku kosovskih institucija, kako bi se osiguralo da će svoj posao obavljati u skladu sa zakonom i svojim mandatom, što građani zemlje da ima koristi od svog rada ”.

Na kraju, gđa. Sogojeva i gđa. Osmani su se složile da prodube saradnju, kao i da ojačaju odnose između Agencije i drugih lokalnih i međunarodnih institucija.

Kancelarija za komunikacije sa javnošću
AIP

https://www.vudols.com