Poverenica Agencije održala je sastanak sa direktorom Osiguravajućeg društva „SIGMA“

Poverenica za informacije i privatnost gđa. Krenare Sogojeva Dermaku, u okviru informativne kampanje, sastala se sa direktorom SIGMA Interalbanian Vienna Insurance Group, gospodinom Genondom Mesarejom

Priština, 23. jula

Kao jedan od najvećih kontrolora i obrađivača ličnih podataka, Agencija za informacije i privatnost, kontinuirano je održavala kontakte sa osiguravajućim društvima na Kosovu, kako bi ih informisala o obavezama i odgovornostima koje ove kompanije imaju prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.

U tom kontekstu, svrha sastanka je bila, osim informisanja o najnovijim dešavanjima u Agenciji za informacije i privatnost koje je poverenica napravila za direktora SIGMA -e, takođe Direktor je  obavestio gđu. Sogojeva za konkretne radove koje kompanija SIGMA izvodi u ovom periodu, kao i zahteve koje kompanija koju vodi ima, u vezi sa prenosom podataka, zakonski mandat ovih podataka, uopšte uz priznanje pravne obrade lični podaci građana koji su, na ovaj ili onaj način, deo kompanije.

Između ostalih, g. Valon Krieziu, generalni direktor AIP -a, naglasio je da „građani trebaju biti oprezni gde daju svoje podatke, koje vrste, količinu podataka i u koju svrhu će koristiti.

Svaki pojedinac ima pravo i u svakom trenutku treba da pita od takvih kompanija, kao i od institucija, šta se radi sa njihovim podacima.

S druge strane, kompanije moraju da garantuju sigurnost podataka koje obrađuju, dodao je on.

Na kraju sastanka, gđa. Sogojeva Dermaku zahvalila se g. Genond Mesareja za saradnju i spremnost u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, i ne samo.

Kancelarija za komunikacije sa javnošću
AIP

https://www.vudols.com