Delegacija Agencije za informacije i privatnost koju je predvodila Poverenica gđa. Krenare Sogojeva-Dermaku, učestvuje na Konferenciji evropskih organa za zaštitu podataka

Konferencija evropskih organa za zaštitu podataka održava se 19. i 20. maja u Cavtatu, Hrvatska, uz učešće komesara i delegacije AIP-a. Tokom konferencije se očekuje da će se razgovarati o zaštiti podataka u slučajevima koje rešava Evropski sud za ljudska prava, Konvenciji 108+, najnovijim dešavanjima i izazovima međunarodnog transfera, aktivnostima kampanja podizanja svesti i implementaciji projekata u zemljama van Evropske unije i saradnji između nadležnih organa u prekogranični slučajevi.

Na ovoj konferenciji učestvuju svi evropski organi za zaštitu ličnih podataka, predsednik Evropskog odbora za zaštitu podataka, Sud pravde Evropskog suda za ljudska prava i stručnjak u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

https://www.vudols.com