“Nedelja zaštite ličnih podataka” – Obeležavanje Međunarodnog dana ličnih podataka – Informativni sastanak sa Regionalnim vodovodom „Hidrodrini“ u Peći

📚Izrada zakonske regulative i poštovanje politika privatnosti koje određuju prikupljanje, obradu i čuvanje ličnih podataka građana i stvaranje najbolje prakse naplate u skladu sa zakonskim obavezama definisanim relevantnim zakonodavstvom, bile su glavne teme razgovora. danas između predstavnika Agencije za Informacije i Privatnost i predstavnika Regionalnog vodovoda „Hidrodrini“ u Peći.🔗
Na sastanku Poverenica za Informacije i Privatnost Krenare Sogojeva Dermaku, generalnog direktora Agencije, Lumnije Demi i predstavnika KRU Hidrodrini – predsednika Odbora g. Jusuf Nikçi, izvršni direktor g. Dri Cena, sekretar kompanije gđa. Kreshnike Dreshaj, i službenik za zaštitu ličnih podataka, gđa. Hana Begolli, razgovarala je o neophodnosti primene profesionalnih standarda za zaštitu podataka o ličnosti prilikom pružanja usluga kompanije građanima.📬
🤝🏻Poverencia, gđa. Krenare Sogojeva Dermaku zatražila je od predstavnika Regionalnog vodovoda „Hidrodrini“ u Peći da prilikom pružanja usluga prioritet daju zaštiti ličnih podataka građana.
https://www.vudols.com