“Nedelja zaštite ličnih podataka” – Agencija za informacije i privatnost počinje sa aktivnostima podizanja svesti o zaštiti podataka o ličnosti

Agencija za informacije i privatnost, povodom Međunarodnog dana zaštite podataka o ličnosti, koji se obeležava 28 januara, održala je sastanak sa Regionalnim vodovodom „Priština“, na kome je predsednica Odbora gđa Teuta Ukshini Aliu, izvršni direktor g. Arsim Fetahu, sekretar kompanije g. Avni Kastrati i službenik za zaštitu ličnih podataka gđa. Fexhrije Berisha.🔐
🔗📚Primena najboljih praksi za naplatu u skladu sa zakonskim obavezama za zaštitu ličnih podataka i poštovanje politike privatnosti bile su glavna tema razgovora na sastanku. Poverenica, gđa Krenare Sogojeva Dermaku je izrazila spremnost za saradnju sa Regionalnim vodovodom „Priština“, garantujući podršku Agencije u kreiranju profesionalnih standarda za zaštitu podataka o ličnosti prilikom pružanja usluga kompanije građanima.
🤝🏻U cilju informisanja i podizanja svesti o zaštiti podataka o ličnosti, Agencija će tokom nedelje zaštite podataka o ličnosti sprovoditi i informativne aktivnosti sa javnim institucijama, nevladinim organizacijama i donatorima.
https://www.vudols.com