“Nedelja zaštite ličnih podataka” – Agencija za informacije i privatnost dočekuje grupu studenata završnih godina Pravnog fakulteta kroz Centar za stručno obrazovanje, koji organizuje Kosovski institut za pravo (IKD) u okviru aktivnosti Pravne klinike

Studenti su informisani o radu i mandatu Agencije i njenom značaju u primeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o pristupu javnim dokumentima.
Studenti su imali priliku da direktno razgovaraju sa predstavnicima Agencije, odnosno Poverenicom za informacije i privatnost, gđom. Krenare Sogojeva Dermaku i generalna direktorka gđa. Lumnije Demi, za ulogu Agencije kao važne institucije u nadzoru i garantovanju prava na privatnost i prava na informisanje.
Poverenica, gospođa Krenare Sogojeva Dermaku, pozvala je studente da podnose žalbe Agenciji za informacije i privatnost svaki put kada identifikuju slučajeve poteškoća u pristupu informacijama i nepoštovanja ličnih podataka.
https://www.vudols.com