Komisionerka Agencije sastala se sa predsednikom Skupštine Kosova

Poverenici za informacije i privatnost, gđa. Krenare Sogojeve Dermaku, obećana je saradnja i institucionalna podrška od strane predsednika Skupštine Kosova, G. Glauk Konjufca

Priština, 13. jul

Nakon preuzimanja funkcije poverenika u Agenciji za informacije i privatnost, gđa. Sogojeva Dermaku, među prvim prioritetima će joj biti realizacija kampanje informativnih sastanaka sa međuinstitucionalnim liderima, koji će ih informisati o situaciji u Agenciji, izazovima koji je očekuju, hitnim zahtevima za ponovno funkcionisanje institucije, kao i obaveze koje institucija ima o sprovođenju Zakona o pristupu javnim dokumentima i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Na otvaranju ovog sastanka, predsedavajući parlamenta, g. Konjufca je čestitao gđi. Sogojeva Dermaku za novi zadatak, izražavajući spremnost za saradnju i stalnu institucionalnu podršku.

Tokom razgovora, komesar je istakao pitanja koja Agencija ima kao prioritet, kao i projekte za koje se očekuje da će biti sprovedeni u bliskoj budućnosti.

Na kraju, predsedavajući parlamenta, G. Konjufca predložio je komisionerki Agencije hitan početak informativnih kampanja, kako bi se podigla svest institucija i građana u vezi sa zaštitom ličnih podataka i pristupom javnim dokumentima.

Dok, poverenica za informacije i privatnost, zahvalivši predsedniku Skupštine g. Konjufca za prijem, dodala je da je osnaživanje agencije dobra vest za građane, koji će od sada imati otvorena vrata za rešavanje svojih briga.

Kancelarija za komunikacije sa javnošću
AIP

https://www.vudols.com