Proveravaju se produzeća u gradu Uroševcu u vezi zakonitosti nadzora video kamerom

Priština, 17/06/2022

Agencija za Informacije i Privatnost (AIP), datum 16/06/2022, u okviru nadzora nad sprovođenjem Zakona Br. 06/L-082 o Zaštiti Ličnih Podataka, izvršila je po službenoj dužnosti inspekciju nad velikim brojem kontrolora (biznisa), u gradu Urouševac, u vezi sa zakonitost obrade ličnih podataka, preko sistema video nadzora.

Ovom prilikom službenici Agencije sproveli su kampanju podizanja svesti privrednih subjekata, kojima su podeljene brošure o ispunjenosti kriterijuma pri primeni sistema video nadzora u privrednim društvima, kao i uputstvo za korišćenje sistema video nadzora za kontrolore podataka, koja je objavljena i na zvaničnom sajtu AIP-a.

AIP poziva sve kontrolore (javne i privatne) koji primenjuju video nadzor, da to učine prema kriterijumima Zakona Br. 06/L-082 o Zaštiti Ličnih Podataka.

https://www.vudols.com