AGENCIJA ZA INFORMACIJE I PRIVATNOST UČESTVOVALA NA 3-OJ REGIONALNOJ KONFERENCIJI “INICIJATIVA 2020”

Poverenica Agencije za Informacije i Privatnost, gđa. Ponosna Sogojeva Dermanku, je zajedno sa delegacijom Agencije učestvovala na trećoj konferenciji po redu „Inicijative 2020“, koja okuplja nezavisne organe za slobodu pristupa informacijama iz zemalja bivše Jugoslavije.

U toku rada konferencije, koja je ovoga puta održana u Strugi, Republika Severna Makedonija, nezavisna tela za slobodu pristupa informacijama sa Kosova, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Republike Severne Makedonije saglasili su se da će u budućnosti glavni fokus Zakona o Pristupu Javnim Dokumentima kao instrumentu za transparentnost, odgovornost i otvorenost institucija, biti proaktivna transparentnost. Tema je bila posebno značajna u vezi sa proaktivnim objavljivanjem, odnosno objavljivanjem i aktivnim ažuriranjem podataka objavljenih na sajtovima javnih institucija, što bi trebalo da bude primarna obaveza, dok je reaktivna transparentnost, odnosno postupak postupanja po zahtevima za pristup informacijama, biti sporedna obaveza nosilaca informacija javnih organa.

Na ovoj konferenciji je po prvi put učestvovao i suprotan organ iz Albanije kao posmatrač, koji će u narednoj godini biti potencijalni kandidat za članstvo u „Inicijativi 2020“.

Konferencija je takođe zaključila da Konvencija Saveta Evrope o pristupu službenim dokumentima (CETS br. 205), poznata i kao Tromso Konvencija, priznaje opšte pravo na pristup službenim dokumentima koje drže državni organi, odnosno omogućava Vladi da promoviše demokratsko upravljanje, otvorenost i povećava participativnu demokratiju u ostvarivanju drugih ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Primena ovih principa i važnost primene evropskih standarda i Tromso Konvencije, korišćena je kao rezultat ovlašćenja da se ona ratifikuje kao dodatna primena za primenu zakona o pristupu informacijama javnog karaktera i pouzdan stub za zaštitu ustavom zagarantovanog prava, kao ljudskog prava: „IMAM PRAVO DA ZNAM!!!“.

Organizator “Inicijative 2020” za narednu godinu dogovoreno je da bude Hrvatska.

https://www.vudols.com