Agencija za informacije i privatnost nastavlja konsultacije sa regionalnim javnim preduzećima u cilju zaštite ličnih podataka građana

Poverenica za informacije i privatnost, Krenare Sogojeva Dermaku, zajedno sa generalnim direktorom Agencije, Lumnije Demi, ugostila je predstavnike regionalnih kompanija za otpad u prostorijama Agencije za informacije i privatnost.
Sastanak je održan u okviru aktivnosti podizanja svesti AIP-a sa predstavnicima regionalnih kompanija i razgovarano je o preduzimanju radnji od strane institucija za zaštitu ličnih podataka prilikom pružanja usluga građanima i za podsticanje rukovodilaca institucija da preduzmu radnje neophodnih u zaštiti podataka o ličnosti i poštovanju mera bezbednosti prilikom obrade ličnih podataka građana.
Sastanku su prisustvovali: Izvršni direktor Regionalne kompanije za otpad „Pastrimi“, u Prištini, Petrit Recica, i predsednik odbora, Fatos Selimi, izvršni direktor KRM „Ekoregjioni“, u Prizrenu, Burim Shala, predsednik odbora , Atila Arzullahu, kao i šef KRM-a „Higjiena“, u Dečanima, Kushtrim Loshaj i predsednik Odbora, Milazim Mushkolaj.
Između ostalog, poverenica Krenare Sogojeva Dermaku zatražila je od KRM-a izradu zakonskih propisa, imenovanje i obuku službenika za zaštitu ličnih podataka, koverte računa prilikom distribucije, kako bi se sprečila eventualna zloupotreba lični podaci građana Republike Kosovo.
https://www.vudols.com