Agencija za informacije i privatnost koju predstavlja generalna direktorka gđa. Lumnije Demi i načelnik Odeljenja za inspekciju i kontrolu g. Kushtrim Mustafa, na poziv Asocijacije opština Kosova, učestvovao je na radionici o digitalizaciji usluga na opštinskom nivou i strateškim ciljevima e-uprave.

Tokom radionice, službenici informacionih tehnologija u opštinama Republike Kosovo upoznati su sa pravima i obavezama koje proizilaze iz Zakona o zaštiti ličnih podataka tokom obrade ličnih podataka i obavezama koje proizilaze iz Zakona o pristupu javnim dokumentima . 📄
🌐Zabrinutosti opštinskih zvaničnika podižu nivo svesti opštinskih službenika tokom obrade ličnih podataka, kao i njihovih prava i obaveza prema dva zakona.
💼Generalni direktor je izrazio spremnost Agencije da sarađuje sa opštinama u pružanju saveta i tretmana opštinskim službenicima kako bi se obezbedila primena prava građana na pristup javnim dokumentima i zaštita ličnih podataka, u skladu sa zakonskim zahtevima.
https://www.vudols.com