U Mitrovici je održan Informativni okrugli sto o slobodi informacija i privatnosti

Mitrovica, 8. maj 2023.

 

U saradnji sa platformom „Civikos“, Agencija za informacije i privatnost, danas je održala radove okruglog stola sa opštinskim službenicima i predstavnicima lokalnih nevladinih organizacija koje deluju u regionu Mitrovice.

Za predavanje na ovoj temi iz dveju oblasti poje pokriva ova agencija, kao i za odgovore na pitanja u vezi sa temom o kojoj se razgovaralo, bio je pozvan, g. Jeton Arifi, direktor Odeljenja za pristup javnim dokumentima u Agenciji za informacije i privatnost.

Pored pružanja informacija o zakonskom okviru i delokrugu ovog organa, zahvaljujući njegovoj interaktivnoj prirodi, prisutni su imali priliku da od predstavnika agencije dobijaju direktne odgovore u vezi sa pravom građana na pritužbu, bilo u slučajevima kada tvrde da im je narušena privatnost, bilo u slučajevima kada im je onemogućen pristup dokumentima koje proizvodi ili čuva bilo koja javna institucija.

Radovi ovog okruglog stola, koji je drugi po redu ovakve prirode, zahvaljujući saradnji sa platformom „Civikos“, prisutni su ih ocenili veoma korisnim. Saradnja Agencije za informacije i privatnost sa platformom „Civikos“ doneće niz sličnih okruglih stolova u drugim regionima Kosova tokom narednih meseci.

https://www.vudols.com