Saradnički sastanak Agencije za informacije i privatnost i Regulatornog organa za elektronske i poštanske komunikacije (ARKEP)

U cilju razvoja modaliteta saradnje AIP-a i ARKEP-a, Poverenica za informacije i privatnost gđa. Krenare Sogojeva Dremaku danas je održala sastanak sa predsednikom Borda direktora ARKEP-a, g. Nazim Rahimi i njegovi saradnici, u kom slučaju je obezbeđena profesionalna komunikacija koja ima za cilj da garantuje visok nivo zaštite ličnih podataka korisnika Kosova sa društvenih mreža koje deluju na Kosovu.
Ova saradnja AIP-a i ARKEP-a predstavlja važan korak ka jačanju mehanizama za ostvarivanje prava na zaštitu ličnih podataka građana, posebno u kontekstu povećane upotrebe digitalnih tehnologija i društvenih mreža.
https://www.vudols.com