Predavanje komesara za informacije i privatnost na Univerzitetu RIT Kosovo

Poverenica za informacije i privatnost, Krenare Sogojeva Dermaku, predavala je na času „Etika, vrednosti i javne politike“ na RIT Kosovo kod profesora Jetona Mehmetija, o pravu na zaštitu ličnih podataka i pristupu javnim dokumentima.
Poverenik je razgovarao o izazovima i mogućnostima koje razvoj njihove tehnologije može imati, a koji za njihov potencijal povećavaju i rizik od zloupotrebe ličnih podataka. Takođe je istakla značaj obezbeđivanja pristupa javnim dokumentima, ocenivši to kao ključni element u povećanju transparentnosti i institucionalne odgovornosti.
U zaključku, komesar Ujedinjenih nacija Amerike kaže da budete proaktivniji u čijoj primeni, što bi trebalo da bude, rekavši vam da se za sva pitanja po žalbi obratite Agenciji za informacije i privatnost
https://www.vudols.com