Poverenik za Informacije i Privatnost sastao se sa predsednikom Asocijacija Novinara Kosova

Priština, 13 avgust 2021

Poverenik za Informacije i Privatnost gđa. Krenare Sogojeva Dermaku, u petak je na sastanku primila predsednika Asocijacije Novinara Kosova (ANK), g. Xhemajl Rexha.

Zahvaljujući g. Rexhi na posetu, Povernik je naglasila da Agencija za Informacije i Privatnost kao institucija nadležna za nadzor i obezbeđivanje primene Zakona o Pristupu Javnim Dokumentima i Zakona o Zaštiti Ličnih Podataka, smatra neizbežnim značaj saradnje sa Asocijacijom Novinara Kosova.

Tokom ovog sastanka razgovaralo se o radu novinara, izazovima i poteškoćama sa kojima se ova zajednica suočava, čak i pri primanju jednostavnog dokumenta od javnih institucija ili objavljivanju osjetljivih informacija ili slika bez odgovarajućeg odobrenja izloženih osoba.

S druge strane, Poverenik je najavila z. Rexhu povodom ovog pitanja,da je Agencija već započela “Kampanju podizanja svesti sa Ministarstvima“, informišući javne institucije o opštim obavezama koje proističu iz Zakona o Pristupu Javnim Dokumentima, kategoriji javnih isprava koje bi trebale biti otvorene za njih i opšte javnosti, uz proaktivan pristup samih institucija. Procenjujući javno informisanje kao izuzetno važno, Poverenik je naglasila važnost i istovremeno osetljivost objavljivanja ličnih podataka i privatnosti građana, tokom informisanja; uvek na osnovu Zakona o Zaštiti Ličnih Podataka.

Za tačno informisanje građana i istovremeno poštovanje njihovih prava i sloboda po pitanju privatnosti, gđa. Sogojeva i g. Rexha, saglasili su se  na neprekidnu saradnju i uzajamnu podršku.

https://www.vudols.com