Poverenik za informacije i privatnost održao je informativni sastanak sa predsednikom opštine Hani i Elez

U okviru informativnih sastanaka za unapređenje prava na zaštitu ličnih podataka i pristup javnim dokumentima na lokalnom nivou, poverenica za informacije i privatnost Krenare Sogojeva Dermaku sastala se danas sa predsednikom opštine Elez Hani Mehmetom. Ballazhin..
Poverenik je razgovarao o značaju izrade Politike privatnosti, izradi internih pravilnika za obradu i bezbednost podataka o ličnosti, kao i o anonimizaciji podataka o ličnosti prilikom objavljivanja dokumenata koje je izradila Opština. Pored toga, Poverenik je govorio o Programu transparentnosti, koji ima za cilj da promoviše proaktivno objavljivanje javnih isprava, kako je predviđeno Zakonom o pristupu javnim dokumentima.
Sa posebnim akcentom, Poverenik je razgovarao o značaju jačanja uloge službenika zaduženih za zaštitu podataka o ličnosti i pristup javnim dokumentima, kako bi oni bili garanti za punu primenu relevantne zakonske regulative od strane opština.
https://www.vudols.com