Poverenica za informacije i privatnost na konferenciji CorrWatch Initiative

Na poziv GLPS-a, Poverenica gđa. Krenare Sogojeva Dermaku, predstavnica Agencije za informacije i privatnost, učestvovala je na uvodnom panelu konferencije: „Od transparentnosti do poverenja: rešenja za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala na institucionalnom nivou“.
Poverenica je u raspravi istakla značaj garantovanja prava na pristup javnim dokumentima, istakavši da su transparentnost i odgovornost ključne komponente u prevenciji korupcije koje građanima pružaju mogućnost da budu aktivni deo lokalne vlasti. Ovo posljedično rezultira boljim donošenjem odluka, povećava komunikaciju između javnih organa, građana i civilnog društva, a posebno naglašava institucionalni integritet.
Na kraju, Poverenik je pozvao na unapređenje saradnje lokalne samouprave, građana i civilnog društva kako bi se povećala institucionalna odgovornost i obezbedilo da se prava građana ostvaruju na efikasan i transparentan način.
https://www.vudols.com