Poverenica za informacije i privatnost, gđa. Krenare Sogojeva Dermaku, izvestila je danas na sednici Odbora za bezbednost i odbranu o Planu rada Agencije za Informisanje i Privatnost za 2024. godinu, gde je predstavila strateške ciljeve Agencije za 2024. godinu predstavljene u pravcu realizacije pravo na pristup informacijama i zaštitu podataka o ličnosti.

Poverenik je posebno istakao obezbeđivanje sprovođenja i poštovanja politike privatnosti u javnim i privatnim institucijama, izradu programa transparentnosti za proaktivno objavljivanje informacija i dokumenata od strane javnih institucija, razvoj pravnog okvira za zaštitu lični podaci, jačanje partnerstva sa međunarodnim institucijama i partnerskim institucijama na regionalnom i međunarodnom nivou i organizovanje informativnih kampanja za unapređenje prava na zaštitu podataka o ličnosti i pristup javnim dokumentima.
Takođe, Agencija je obaveštena da je Komisija za poslove bezbednosti i odbrane dala saglasnost na Plan rada za 2024 godinu.
https://www.vudols.com