Počeo je Ciklus Radionica iz Oblasti Zaštite Ličnih Podataka

  1. novembar 2021. godine

Uz podršku OEBS-a, Agencija je danas pokrenula novi ciklus radionica sa predstavnicima kosovskih opština. Opštinski službenici iz Odeljenja za obrazovanje, zdravstvo, katastar i ljudske resurse biće deo ovih radionica, kako bi od predstavnika Agencije za informacije i privatnost dobili nova saznanja u vezi sa zakonskom obradom ličnih podataka.

 

Ovakvi sastanci imaju za cilj da uključe određeni broj odabranih kategorija iz svih opština u zemlji, na svakom od sastanaka planiranih u okviru ovog lančanog projekta.

Agencija za informacije i privatnost kroz ovaj projekat ima za cilj da što direktnije i detaljnije podigne svest obrađivača podataka građana, kako bi se podigla njihova svest o pravima koja građani uživaju po Zakonu o zaštiti ličnih podataka, kao i odgovornosti koje imaju opštinski službenici u tom pogledu.

https://www.vudols.com