Komesarka Agencije za informacije i privatnost, gospođa Krenare Sogojeva Dermaku, održala je sastanak sa ambasadorom Misije OEBS-a na Kosovu, gospodinom Michael Davenport, na kojem je razgovarano o fokusu rada Agencije u 2024. godini

Tokom ovog sastanka postignut je dogovor da se OEBS-u pomogne na način na koji Agencija može da izgradi svoje kapacitete, sa posebnim naglaskom na:
 Pomaganje manjinskim zajednicama da promovišu pravo na pristup i zaštitu privatnosti, obezbeđujući da relevantni podaci budu dostupni na svim službenim jezicima;
 Nastavak saradnje sa opštinama u izgradnji transparentnog upravljanja kroz obezbeđivanje efikasnog pristupa javnim dokumentima, a istovremeno garantovanje zaštite podataka o ličnosti;
Angažovanje organizacija civilnog društva i novinara za njihovu ulogu u korišćenju pristupa informacijama za informisanje javnosti o radu javnih institucija.
Poverenica je nedavno izrazila zahvalnost ambasadoru Davenport i Misiji OEBS-a na pomoći i podršci u podizanju svesti građana o pravu na pristup javnim dokumentima i zaštiti podataka o ličnosti, kao važan partner u ovoj oblasti.
https://www.vudols.com