Informativni sastanci sa predsednikom opštine Prizren i predsednikom opštine Dragaš

Povodom informativnih sastanaka za unapređenje prava na zaštitu podataka o ličnosti i pristup javnim dokumentima na lokalnom nivou, poverenica za informacije i privatnost Krenare Sogojeva Dermaku održala je danas dva odvojena sastanka sa predsednikom opštine Opština Dragaš Bexhet Xheladini i predsednik opštine Prizren Shaqir Totaj.
Poverenik je razgovarao o značaju izrade Politike privatnosti, izradi internih pravilnika o merama bezbednosti prilikom obrade podataka o ličnosti, kao i o anonimizaciji podataka o ličnosti prilikom objavljivanja dokumenata koje je izradila Opština. Pored toga, Poverenik je govorio i o Programu transparentnosti, koji će, pored promocije samoinicijativnog objavljivanja javnih dokumenata, služiti i jačanju transparentnosti i odgovornosti prema građanima.
Sa posebnim akcentom, Poverenik je razgovarao o značaju jačanja službenika zaduženih za zaštitu podataka o ličnosti i pristup javnim dokumentima, kako bi oni bili garanti za punu primenu relevantne zakonske regulative od strane opština.
https://www.vudols.com