Informativni sastanak Agencije za informacije i privatnost sa predstavnicima Regulatornog organa za vodne usluge

U cilju podizanja svesti javnih institucija o zaštiti podataka o ličnosti, Poverenica za informacije i privatnost gđa. Krenare Sogojeva Drmaku i generalna direktorka Agencije gđa. Lumnije Demi je održala sastanak sa predstavnicima ARRU, odnosno gđom. Hajrije Morina Direktor ARRU, g. Abedin Azizi zamenik direktora ARRU, g. Bexhet Bala, direktor Odeljenja za pravne poslove i licenciranje, i g. Ramiz Krasniqi Direktor Dep. za upravu i finansije.
Na sastanku je bilo reči o zaštiti ličnih podataka građana tokom procesa distribucije faktura regionalnih vodovodnih preduzeća, kao io izradi Politike privatnosti na osnovu zakonskih kriterijuma definisanih važećom zakonskom regulativom.
Poverenik je na sastanku sa čelnicima ARRU-a istakao i neophodnost imenovanja i obuke službenika za zaštitu podataka o ličnosti iz institucija koje obrađuju podatke o ličnosti i da su mere bezbednosti za zaštitu podataka o ličnosti srazmerne i da ne štete građanima.

https://www.vudols.com