Informativni sastanak Agencije za informacije i privatnost i Regionalnog vodovoda „Đakovica“

U okviru informativnih aktivnosti sa javnim preduzećima, komesar za informacije i privatnost Krenare Sogojeva Dermaku i generalni direktor Agencije, Lumnije Demi, održali su danas sastanak sa predstavnicima KRU Đakovica, izvršnim direktorom Hasan Krasniqi, predsedavajućim Upravni odbor Urim Gashi kao i sekretar kompanije Saranda Vehapi Baruti.
Sastanak je organizovan sa ciljem da se obezbedi zaštita ličnih podataka građana i poštovanje mera bezbednosti od strane KRU Đakovica tokom obrade faktura potrošača.
Poverenik je od KRU Đakovica zatražio izradu politike privatnosti i izradu internih zakonskih propisa kojima se utvrđuje način prikupljanja, obrade i čuvanja podataka o ličnosti građana, kao i imenovanje službenika za zaštitu podataka o ličnosti.
https://www.vudols.com