Agencija za informisanje i privatnost održala je informativni sastanak sa Ministarstvom pravde i izvršnim agencijama MP

Teme razgovora bile su nadležnosti kontrolora, Ministarstva pravde i izvršnih organa MO u vezi sa obavezama koje proizilaze iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o pristupu javnim dokumentima, a posebno zakonske obaveze Ministarstva odbrane. Glavni administrativni službenik, odgovorni službenik za zaštitu ličnih podataka i službenik odgovoran za pristup javnim dokumentima.
Učesnici su postavili niz pitanja iz delokruga institucija u vezi sa obradom podataka koju sprovode tokom obavljanja svog mandata i funkcije. Za sva pitanja, predstavnici Agencije su detaljno informisali prisutne o zakonitosti obrade podataka, principima obrade podataka, primeni mera bezbednosti, pravima nosioca podataka, kao i o fizičkoj bezbednosti podataka.
U fokusu diskusija obrađena je i primena propisa o pristupu javnim dokumentima, kao što su pregled zahteva za pristup, nivo nadležnosti, objavljivanje dokumenata na inicijativu javnih institucija, proceduralni aspekti do odlučivanje, pri čemu su, između ostalog, nadležnosti koje ima Agencija za nadzor nad sprovođenjem relevantnog zakona.

 

 

 

 

 

https://www.vudols.com