Agencija za informacije i privatnost započinje seriju informativnih sastanaka u opštinama Kosova

U okviru Plana rada za promociju prava na zaštitu ličnih podataka i pristup javnim dokumentima, Agencija za informisanje i privatnost započela je posete kosovskim opštinama sa ciljem informisanja gradonačelnika opština u vezi sa zakonskim obavezama za zaštite ličnih podataka i prava na pristup informacijama.
Poverenica za informacije i privatnost, Krenare Sogojeva Dermaku, održala je odvojene informativne sastanke sa gradonačelnikom Štimlja, g. Qemajl Aliu i gradonačelnik opštine Uroševac g. Agim Aliu, kojom prilikom su razgovarali o programu transparentnosti, pristupu javnim dokumentima, zaštiti ličnih podataka, izradi politike privatnosti, u cilju pune implementacije zakonodavstva za zaštitu ličnih podataka i pristup javnim dokumentima.
https://www.vudols.com