AIP nastavlja razgovore o zaštiti ličnih podataka sa predstavnicima „Termokos“

Nakon sastanaka sa predstavnicima javnih institucija radi obezbeđenja zaštite podataka o ličnosti, poverenica za informacije i privatnost Krenare Sogojeva Dermaku, zajedno sa generalnim direktorom Agencije, Lumnije Demi, održala je naredni sastanak sa predstavnicima Javnog preduzeća. „Termokos“., gde su ih na sastanku primili generalni direktor NP „Termokos“ Fisnik Osmani i predsednik Upravnog odbora Visar Vokrri.
Čelnici institucija razgovarali su o zaštiti podataka o ličnosti građana tokom procesa pružanja usluga od strane „Termokos“, odnosno o poštovanju Zakona o zaštiti podataka o ličnosti prilikom podele računa građanima.
U okviru kampanje podizanja svesti sa javnim institucijama, Agencija za informacije i privatnost nastaviće sa sastancima sa predstavnicima drugih javnih institucija.
https://www.vudols.com