Aktivitetet që parashihen të realizohen më datë 24 janar 2023 janë :

 

  • AIP organizon FOCUS GROUP me kryeredaktorë dhe redaktorë të mediave, përfaqësuesë të Ambasadës Amerikane dhe OJQ . Ky aktivitet realizohet në bashkëpunim me IKD.